Mezinárodní vědecká konference doktorandůMezinárodní vědecká konference doktorandů

Tématem šestého ročníku konference je: "Kreativní město"

Vítejte na stránkách VI. ročníku mezinárodní doktorandské konference, kterou pořádá Katedra dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Webové stránky jsou vytvořeny nezávisle na oficiálních webových stránkách fakulty, za účelem informovat účastníky o aktuálním dění v souvislosti s přípravou a průběhem konference.

Katedra dějin umění a kulturního dědictví si Vás dovoluje pozvat na VI. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, s názvem „Kreativní město“. Konference se bude konat v prostorách auly Ostravské univerzity dne 13. 5. 2015.

Cílem konference je poskytnout příležitost pro studenty doktorských studijních programů kulturních dějin, historie, dějin umění, společenských věd, gender history atp. k prezentaci jejich vlastních výzkumů. Konference chce podnítit interdisciplinární diskuzi nad tématikou města v oblasti umění a kultury, sociální, antropologické a historické.

Těšíme se na setkání v přátelském okruhu kolegů.

Naše facebookové stránky.

Přihlášku zašlete do 1. 4. 2015 na adresu creativecity@centrum.cz.

Foto z konference Foto z konference Foto z konference Foto z konference Foto z konference Foto z konference