Mezinárodní vědecká konference doktorandůInformace

Do 1. 4. 2015 zaslat přihlášku na adresu creativecity@centrum.cz

Do 7. 4. 2015 vyrozumění o přijetí příspěvku ke konferenci.

Konání konference 13. 5. 2015.

Konferenční příspěvek můžete přednést v češtině, slovenštině a angličtině.

Konferenční poplatek je stanoven na 300 Kč (informace o platbě budou upřesněny).

Vybrané příspěvky aktivních účastníků budou po recenzním řízení publikovány v tištěném sborníku Filozofické fakulty OU Studia Iuvenilia. Ostatní příspěvky budou zařazeny do publikační sekce na webových stránkách konference.

Místo konání:
Aula Ostravské univerzity v Ostravě,
Českobratrská 16,
Moravská Ostrava
701 03